Farum Vest fredningen (2009) er en del af Mølleåfredningen.

Fredningen omfatter landbrugsområdet mellem Farum Lillevang, Farum by og Mølleådalen. Desuden er dele af Gedevasegård inkluderet.

For kort og beskrivelse af øvre  Mølleåfredningen se her, hvor fredningskendelsen også kan down-loades (meget stor fil).

Fredningskendelsen for Farum Vest Fredningen kan læses her.

I december 2012 blev plejeplanen for Farum Vest fredningen vedtaget i kommunen. Planen løber til 2017, så den skal fornyes!

 

I juli 2020 søgte Furesø Kommunen om dispensation til at anlægge aflastningsparkeringspladser og fodboldbaner i Farum Vestfredningen.

Dette gav anledning til flere indlæg i aviserne og flere høringssvar.

1. september 2020 sendte DN  Furesø en udtalelse til fredningsnævnet om  dispensationsansøgningen. Læs udtalelsen her.  DN Furesø anførte, at en dispensation ville være i modstrid med fredningens bestemmelser.

Fredningsnævnets kendelse fra 7. februar 2021 gik kommunen imod. Der blev givet afslag på ansøgningen om dispensation til at anlægge parkeringspladser og fodboldbaner. DN Furesø er meget tilfreds med denne afgørelse; en fredning skal respekteres.

Del af Farum Vest fredningen. Areal syd for Farum Lillevang set fra Lillevangsvej.
Del af Farum Vest fredningen, her set fra vejen Brede Enge. Farum Lillevang i baggrunden.