Farum Vest


Farum Vest fredningen (2009) er en del af Mølleåfredningen.

Fredningen omfatter landbrugsområdet mellem Farum Lillevang, Farum by og Mølleådalen. Desuden er dele af Gedevasegård inkluderet.

For kort og beskrivelse af øvre  Mølleåfredningen se her, hvor fredningskendelsen også kan down-loades (meget stor fil).

Fredningskendelsen for Farum Vest Fredningen kan læses her.

I december 2012 blev plejeplanen for Farum Vest fredningen vedtaget i kommunen.

Del af Farum Vest fredningen. Areal syd for Farum Lillevang set fra Lillevangsvej.
Del af Farum Vest fredningen, her set fra vejen Brede Enge. Farum Lillevang i baggrunden.