Farum Vest


Farum Vest fredningen (2009) er en del af Mølleåfredningen.

Fredningen omfatter landbrugsområdet mellem Farum Lillevang, Farum by og Mølleådalen. Desuden er dele af Gedevasegård inkluderet.

For kort og beskrivelse af øvre  Mølleåfredningen se her, hvor fredningskendelsen også kan down-loades (meget stor fil).

Fredningskendelsen for Farum Vest Fredningen kan læses her.

I december 2012 blev plejeplanen for Farum Vest fredningen vedtaget i kommunen.

 

I juli 2020 søgte Furesø Kommunen om dispensation til at anlægge aflastningsparkeringspladser og fodboldbaner i Farum Vestfredningen. 1. september sendte DN  Furesø en udtalelse til fredningsnævnet om dette. Læs udtalelsen her.

Del af Farum Vest fredningen. Areal syd for Farum Lillevang set fra Lillevangsvej.
Del af Farum Vest fredningen, her set fra vejen Brede Enge. Farum Lillevang i baggrunden.