Her er rapporten Furesøs Miljøtilstand 2017. Effekten af ilttilførsel 2003-2017.

Sommeren 2019: DN Furesø mener:

Stop for iltningen af Furesøen?

De tre kommuner Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Furesø har fået udarbejdet en rapport om Furesøens miljøtilstand. Rapporten anbefaler et ophør med den kunstige iltning af søen. DN Furesø mener, at dette er et dramatisk skridt, som vil have vidtrækkende konsekvenser for søens tilstand. En stop for iltningen vil medføre, at dyrelivet på store dele af Furesøens bund dør af iltmangel. Desuden vil der sandsynligvis blive frigjort fosfor, som derefter vil have negative konsekvenser for Furesøen og naturen længere nede af Mølleåen.

DN Furesø efterlyser en offentlig debat og borgerinddragelse om dette indgreb i naturen.

Kan man bare lave store ændringer i naturen uden en form for tilladelse? Vi foreslår, at iltningen fortsætter, indtil der er foretaget en grundig og faglig velfunderet vurdering af konsekvenserne for Furesøen og Mølleåen. Dette indebærer en såkaldt VVM-undersøgelse, men kræver givetvis også at der først foretages forskellige undersøgelse af forholdene i Furesøen herunder fosfatbindingen i søbunden.

December 2019:

DN Furesø har deltaget i den offentlige debat med to artikler på hjemmesiden og Facebook: 

Hjælp Furesøen. Om fosforproblemet

DN Furesø om iltning af Furesøen