Ideen til et stort sammenhængende græsningsområde blev først beskrevet i ideoplægget Stor Natur i Furesø Kommune Februar 2023

Ideoplægget blev fulgt op med debatindlægget Mere vild Natur i Furesø Kommune. marts 2023

I en tillægsaftale til budgettet afsatte Byrådet midler til sammenhængende natur. Oktober 2023.

Natur og Klimaudvalget beslutter igangsætning af planlægning af projekt om mere biodiversitet på Baunesletten og eventuelt andre tilstødende områder. november 2023

Som led i kampagnen for stor natur skrev DN Furesø debatindlægget . Sortemosen der blev forsømt og den mulige genrejsning - hvis Naturstyrelsen vil. januar 2024

8. januar 2024 fik vi Et foreløbigt svar fra Miljøminister Magnus Heunicke vedrørende græsningsprojekt ved Farum Sø. 

17. januar 2024 besluttede Natur og Klimaudvalget at frigive midler til Projekt om mere biodiversitet på Baunesletten.

24. januar. Referat fra møde mellem Naturstyrelsen Hovedstaden og Furesø Kommune. 

DN Furesø har udarbejdet listen Græsningskrævende arter i projektområdet

Dansk Ornitologisk Forening Furesø og DN Furesø har i fællesskab afsendt brevet Kære Naturstyrelse (Kommentar til referat fra 24. januar). I brevet argumenteres imod Naturstyrelsens skepsis overfor projektet.

Naturpleje med heste