Status efter sæsonen 2022

Der er indberettet ca. 3000 observationer af flagermus i Furesø kommunen. Observationerne fordeler sig på 7 arter:

 

Dværgflagermus. Er meget almindelig i kommunen, både i byerne og i skovene.

Pipistrelflagermus. Første observation i kommunen 2021.

Troldflagermus. Træffes oftest nær store træer. De fleste observationer er da også gjort i skovene, hvor den er almindeligst, men den er også truffet i byerne. Vi har fundet flere kolonier af troldflagermus, alle i gamle træer med spættehulder. Dette viser endnu en gang hvor vigtigt det er at bevare gamle træer.

Vandflagermus. Jager oftest over vand, træffes både over vores store søer og over helt små vandhuller. Er meget udbredt i Kommunen.

Brunflagermus. Er stor, flyver tidligt ud og registreres derfor ofte. Flyver over alt slags terræn; både i byerne, over skovene og over så åbne steder som Værløse Flyveplads.

Skimmelflagermus. Er kun truffet i kommunen forår og efterår, hvilket tyder på at den yngler i andre steder, formodentligt i mere landlige omgivelser. Er om efteråret hørt både i Farum, Værløse og Hareskovby. I oktober-november er territorialsangen hørt. De sene observationer i november tyder på at denne art overvintre her. I 2022 indtil 13. november

Sydflagermus. Træffes oftest i byerne og det åbne land, ikke så ofte i skovene

Langøret flagermus. Denne art overses let med en almindeligt detektor.  Er kun observeret få gange i kommunen:  I oktober 2016 blev et enkelt individ af Langøret Flagermus set i en kælder i Hareskovby.  Et enkelt individ blev set samme sted i 2017. I 2018 blev der optaget skrig af Langøret Flagermus ved Sydlejren på Flyvestation Værløse. 2019 fundet død i Hareskovby. 2020 optaget både i Store Hareskov og ved Perimetervej i Sydlejren

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 122 for Laanshøj blev der med automatisk optagelsesudstyr registreret Langøret Flagermus i lokalplanområdet.

 

Kort over observationer af flagermus i Furesø Kommune.

På kortene nedenfor ses alle indberetninger 2010-2021. De bare områder er ikke udtryk for, at der ikke kan træffes flagermus, forklaringen er snarere at områderne ikke er blevet undersøgt.