Stor Kærguldsmed i Jonstrup Vang. Foto Hanne Juel

Stor Kærguldsmed var på rødlisten som sårbar (VU) i 2010, men på den nye rødliste 2019 er den betegnet som ikke truet. Men den er stadig en bilag IV art.

Denne guldsmed er fundet ved søer både i Sønderskov og i Jonstrup Vang. Den findes typisk netop ved skovsøer, gerne solrige. Det ville derfor være en fordel for denne art hvis de egnede skovsøer holdes lysåbne.

I juni 2013 blev Stor Kærguldsmed for første gang set i Store Hareskov. I 2014 blev den set flere steder i Store Hareskov, og i 2016 desuden ved Baunesletten, så måske er den ved at brede sig.

Juni 2018. Stor Kærguldsmed findes nu i mindst 5 søer i Store Hareskov. Så her er endelig en fremgang i naturen.