Den endelige Kommuneplan 2013 udkom 26. februar 2014.

 

Furesø Kommuneplan - Hovedstruktur

 

Furesø Kommuneplan - Rammer for lokalplanlægning

 

Fra kommuneplanen:

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen
i Furesø Kommune de næste 12 år.
Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere,
virksomheder, interesseorganisationer mv. kan
orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen
i deres kommune og lokalområde. Planen omfatter
hele kommunens geografiske areal. Kommuneplanen
angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i
byerne og landområderne

 

Kommuneplan 2013. Forsiden