Fredningen af Farumgård Park (1969) er en del af Mølleåfredningen. 

Læs om fredningen af Farumgård Park 1949 med senere afgørelser her.

Læs om problemerne med adgangen gennem Farumgård og bestræbelserne for at få revideret fredningen

Den 10. november 2021 kom Fredningsnævnets afgørelse i sagen om Farumgård park. Fredningsnævnet afgørelse indebærer, at der skal være offentlig adgang enten gennem selve gården (som tidligere) eller umiddelbart nord for gården.

Afgørelsen blev indklaget af ejeren. 

September 2023. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet  stadfæster fredningsnævnet for Københavns afgørelse fra 2021.  

Oktober 2023.

Der åbnes for adgang

Læs artikel i Furesø Avis om Farumgårdsagen og DN Furesøs udtalelser i den anledning.