Naturrådet har haft til opgave at udarbejde forslag til et Grønt Danmarkskort. Du kan læse Naturrådets slutrapport her. 

Arealerne, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort fremgår af Kort over anbefalede udvidelser af Grønt Danmarkskort.

Furesø Kommune har nu taget stilling til Naturrådets anbefalinger. Kommunens bidrag til grønt Danmarkskort er inkluderet i Kommuneplan 2021.

Kortet kan konstrueres i den digitale kommuneplan på denne måde: gå til "Kort" og derefter til  "Tema 7 Natur, vand og klimatilpasning".

Aktiver følgende:

  • Områder med særlig naturbeskyttelsesinteresser (mørk grøn)
  • Potentiel natur (lys blå)
  • Potentiel økologisk forbindelse (skraveret)
  • Økologisk forbindelse (lys grøn)

Grønt Danmarkskort. Se signaturforklaring ovenfor.

De store grønne områder er de Natura 2000 beskyttede skove. Store dele af de ikke bebyggede arealer er medtaget. Det kan dog undre, at Farum Vest fredningen og dele af Flyvestationen ikke er medtaget.