Naturrådet har haft til opgave at udarbejde forslag til et Grønt Danmarkskort. Du kan læse Naturrådets slutrapport her. 

Arealerne, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort fremgår af Kort over anbefalede udvidelser af Grønt Danmarkskort.

Det bliver i den sidste ende kommunen, der skal tage stilling til det endelige bidrag til Grønt Danmarkskort.