Skovplejegruppen 15.10.2023

Vi har i 2023 haft to arbejdsdage.

Kommunens arbejde sidste vinter hjalp os godt. Med motorsav havde de gjort forarbejdet, så vi kunne færdes og med ørnenæb fælde ahornopvæksten. Vi kom et godt stykke, og det var meget opmuntrende at se, at efterhånden som vi fældede de halvstore ahorn, dukkede der lige så store bøge frem. Vi var enige om, at det går den rigtige vej, og der er god bøgeopvækst på vej.

Jeg planlægger at indkalde til arbejdsdage på samme måde igen næste år.

Hvis du har lyst til at være med, så kontakt mig.

Tovholder: Lisbet Heerfordt, lisbet@privat.dk">lisbet@privat.dk. Tlf. 2161 9889.

 Nyt fra Skovplejegruppen 1.1.2023

Skovplejegruppen arbejder især med plejen af Furesø Kommunes og Farum Kirkes skove, blandt andet i forbindelse med etablering af nyopvækst af Farumbøge.

Vi udfører praktisk naturpleje i samarbejde med kommunen i gamle naturskovsarealer i Skovvænget ved Farum Sø og på Grethesholm. Målet er at give de gamle træer længst mulig levetid og samtidig fremme opvækst af efterkommere af de gamle Farumbøge. Det er et projekt, vi har kørt i samarbejde med kommunen siden 2013, og som er en del af den grønne plan. Vi arbejder på den måde, at Skovplejegruppen i udvalgte områder fælder opvækst af ahorn manuelt og med ørnenæb for at fremme opvækst af efterkommere af de gamle bøge, og kommunen i de samme områder skånsomt fælder unge ahorn med motorsav. Vi koordinerer arbejdet ved at mødes på stedet, typisk en gang om året, for at evaluere og for at aftale, hvem der gør hvad.

I 2023 planlægger jeg at indkalde til en arbejdsdag på et mindre område, som kommunen i løbet af vinteren vil gå igennem med henblik på, at DN fremover kan holde ahornopvæksten nede med ørnenæb.

Hvis du har lyst til at være med, så kontakt mig, så kommer du på min mailliste.

Tovholder: Lisbet Heerfordt, lisbet@privat.dk">lisbet@privat.dk, tlf. 2161 9889.

Aktiv naturpleje. 14. maj 2017.

DN Furesøs Skovplejegruppe har i flere år arbejdet med naturpleje af skovområder langs Farum Sø og Furesø. I 2011 foreslog DN kommunen en række projekter til selvforyngelse af gamle bøgebevoksninger ved Farum Sø. Kommunen tog godt imod projekterne, som kom med i kommunens grønne plan, og blev sat i gang i 2013. (Se Grøn Plan 2013-20124 for Furesø Kommune side 42). Projektet sker som et praktisk samarbejde mellem Furesø Kommune og aktive i DN.

Næste arbejdsdag i projektet er lørdag den 14. maj kl. 10.00-12.00. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Lisbet Heerfordt for mødested. (tlf.: 4495 8708, mail: furesoe@dn.dk).

 Naturpleje i gammel bøgeskov ved Farum Sø.

Furesø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø udfører i samarbejde naturpleje i Skovvænget og på Grethesholm ved Farum Sø.

Skovbræmmerne på nordsiden af Farum Sø er løvskov, hovedsageligt med bøg, eg, pil og rødel. En del af skoven er oprindelig naturskov, der aldrig har været dyrket som skov. De store, gamle træer er særligt værdifulde som levested for mange forskellige slags svampe, og for fugle, pattedyr og insekter. Mange af bøgetræerne er mellem 200 og 300 hundrede år gamle. Kommunen passer skoven både med hensyntagen til publikum, men også for at bevare de gamle træer.

Dette naturplejeprojekt har til formål at sikre en naturlig selvforyngelse i skoven, så ny opvækst sker ved frø, der sår sig selv fra de eksisterende træer. På den måde bevares også den oprindelige type bøg, der har vokset i disse skove siden sidste istid. De gamle bøge er tæt på at have nået deres maksimale levealder. For at de kan få den længst mulige levetid og kan få lov at stå i naturligt henfald uden at være til fare for de mennesker, der færdes i skoven, så er mindre områder med særlig gamle træer blevet indhegnet. Furesø Kommune har i 2013 etableret fire midlertidige indhegninger i Skovvænget og på Grethesholm.

Det har vist sig, at bøgeopvæksten har meget kraftige konkurrenter. Når en gammel bøg falder, spirer der hurtigt en tæt underskov af ahorn frem, som giver dårlige opvækstbetingelser for bøg. Kommunen fælder derfor løbende en del af ahornopvæksten.

Frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening holder ny opvækst af ahorn i indhegningerne nede med håndkraft, dvs. ved at rykke de små ahornplanter op, og ved at bruge håndsav og grensaks. Også uden for indhegningerne foretages med mellemrum rydning af ahorn. Her sker det især ved at der ryddes for ahorn rundt om ung bøgeopvækst. Efterhånden som bøgeopvæksten er etableret vil de midlertidige indhegninger blive fjernet.

Læs også om skovpleje i Skovvænget og på Grethesholm på Kommunens hjemmeside.

 April 2016

Aktiv naturpleje. Indbydelse til arbejdsdage.

DN Furesøs Skovplejegruppe har i flere år arbejdet med naturpleje af skovområder langs Farum Sø og Furesø. I 2011 foreslog DN kommunen en række projekter til selvforyngelse af gamle bøgebevoksninger ved Farum Sø. Kommunen tog godt imod projekterne, som kom med i kommunens grønne plan, og blev sat i gang i 2013. (Se Grøn Plan 2013-20124 for Furesø Kommune side 42). Projektet sker som et praktisk samarbejde mellem Furesø Kommune og aktive i DN.

Næste arbejdsdag i projektet er lørdag den 14. maj kl. 10.00-12.00. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Lisbet Heerfordt for mødested. (tlf.: 4495 8708, mail: furesoe@dn.dk).

Nedenfor kan du læse mere om, hvad projektet går ud på.

 

Naturpleje i gammel bøgeskov ved Farum Sø

Furesø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø udfører i samarbejde naturpleje i Skovvænget og på Grethesholm ved Farum Sø.

Skovbræmmerne på nordsiden af Farum Sø er løvskov, hovedsageligt med bøg, eg, pil og rødel. En del af skoven er oprindelig naturskov, der aldrig har været dyrket som skov. De store, gamle træer er særligt værdifulde som levested for mange forskellige slags svampe, og for fugle, pattedyr og insekter. Mange af bøgetræerne er mellem 200 og 300 hundrede år gamle. Kommunen passer skoven både med hensyntagen til publikum, men også for at bevare de gamle træer.

Dette naturplejeprojekt har til formål at sikre en naturlig selvforyngelse i skoven, så ny opvækst sker ved frø, der sår sig selv fra de eksisterende træer. På den måde bevares også den oprindelige type bøg, der har vokset i disse skove siden sidste istid. De gamle bøge er tæt på at have nået deres maksimale levealder. For at de kan få den længst mulige levetid og kan få lov at stå i naturligt henfald uden at være til fare for de mennesker, der færdes i skoven, så er mindre områder med særlig gamle træer blevet indhegnet. Furesø Kommune har i 2013 etableret fire midlertidige indhegninger i Skovvænget og på Grethesholm.

Det har vist sig, at bøgeopvæksten har meget kraftige konkurrenter. Når en gammel bøg falder, spirer der hurtigt en tæt underskov af ahorn frem, som giver dårlige opvækstbetingelser for bøg. Kommunen fælder derfor løbende en del af ahornopvæksten.

Frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening holder ny opvækst af ahorn i indhegningerne nede med håndkraft, dvs. ved at rykke de små ahornplanter op, og ved at bruge håndsav og grensaks. Også uden for indhegningerne foretages med mellemrum rydning af ahorn. Her sker det især ved at der ryddes for ahorn rundt om ung bøgeopvækst. Efterhånden som bøgeopvæksten er etableret vil de midlertidige indhegninger blive fjernet.

 

Yderligere oplysninger:

Danmarks Naturfredningsforening Furesø: Lisbet Heerfordt, lisbet@heerfordt.name, tlf. 4495 8708

 

 

Om Skovplejegruppen.

DN Furesø har nedsat en skovplejegruppe som arbejder med pleje af skovene i Furesø Kommune. Gruppen har hidtil især beskæftiget sig med plejen af skovarealerne langs Farum Sø og Furesøens nordlige bredder.

DN Furesø har i samarbejde med den tidligere Farum Kommune udarbejdet en plan for plejen af nogle af disse arealer.

 

Kontaktperson: Lisbet Heerfordt, Tlf.: 44 95 87 08, mail lisbet@heerfordt.name

 

Skovplejeplaner

Skovplejeplanen fra 1988 kan læses her. Der er senere kommet to tillæg: Tillæg til skovplejeplan 1997 og Tillæg til skovplejeplan 2002.

 

 

Arbejdsdag i Skovvænget 1. oktober 2023. Fotos: Marie Inger Dam