Arbejdet for mere natur

Frivilliggruppen for Nørreskov Park byfælled har et stort fokus på at højne biodiversiteten på de grønne arealer mellem Nørreskov Park's grundejerforenings bebyggelser (Nørreskov Park byfælled). Dette er helt i tråd med kommunens ønske om at bremse tilbagegangen af biodiversitet - og frivilliggruppen samarbejder tæt med kommunen om at højne biodiversiteten med flere spændende tiltag. Frivilliggruppen har indgået en aftale med Furesø Kommune om naturpleje og naturtiltag på fællesarealerne mellem husene i Nørreskov Park grundejerforening. 

Nyt fra Frivilliggruppen

Frivilliggruppen er beboere i grundejerforeningen Nørreskov Park samt andre naturinteresserede i Furesø Kommune. Vi slår med le, bygger kvashegn, skaber levesteder for jordboende bier samt insekthoteller og stenbunker til vekselvarmedyr. Vi beskytter et større område med brændenælder, der er udklækningssted for fem arter af sommerfugle.
De grønne græs-arealer er skønne rekreative arealer for furesøborgere, men der er stort potientiale for at skabe biodiversitetprojekter.  Her kan du læse om, hvad frivilliggruppen har foretaget i løbet af året: 

Billeder fra naturen i Nørreskov Park

Billeder fra naturpleje - vi slår med le

billeder fra naturen

Se de plancher, du er stødt på ude på byfælleden i løbet af sommeren.

TEST