Nyhed

Afgørelse i sagen om veteranflyvning på Flyvestationen

Planklagenævnet har ophævet Furesø Kommunes tilladelse til veteranflyvning på Flyvestation Værløse.

Meget kort: Planklagenævnet finder, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en vurdering i forhold til beskyttelse af fuglene.

Læs hele Planklagenævnets afgørelse her.

Afgørelsen er endelig. Hvis kommunen går videre med sagen, skal den startes helt forfra.

DN Furesø anbefaler, at beskyttelsen af dyrelivet tages alvorligt og at projektet helt opgives.

Frederiksborg Amts Avis 1. februar 2022: Veteranflyvning skudt ned af Planklagenævnet.

 

Foto Alf Blume