Ture og arrangementer:

  • Opfordre alle bestyrelsesmedlemmer til at byde ind med forslag til ture og arrangementer – meget gerne med egen deltagelse og/eller forslag til guide/foredragsholder/oplægsholder. Der kan med fordel samarbejdes med andre afdelinger ved større arrangementer, der kræver bustransport eller foredragsholder.
  • Koordinere ture og møder mellem bestyrelsesmedlemmer og eksterne (myndigheder/borgere/interessegrupper), så overlapninger og signalforvirring undgås.
  • Sætte ture og arrangementer på hjemmesiden inden fristen for optagelse i medlemsbladet. Dog kan det ofte være tilstrækkeligt eller hensigtsmæssigt at bruge andre platforme til at annoncere ture og arrangementer.
  • Sammen med den tur-ansvarlige indsendes eventuelt en artikel med omtale af arrangementet for at komme ud til ikke-medlemmer.

Problemstilling og vision

DN Furesø vil gerne formidle vores natur til medlemmerne og få nye medlemmer. Det kan vi gøre ved at fortælle om naturen i vores kommune på ture ud til steder, vi finder interessante. Vi vil formidle, hvad vi arbejder med for at fastholde og forbedre den relativt gode biodiversitet vi har i vores naturområder. Vi vil fortælle om, hvilke tiltag og samarbejder vi har til kommunen og Naturstyrelsen.

Aktiviteter

Ture i naturen

Foredrag

Kampagner

Årsmøde

Hvervning af nye medlemmer

Avisartikler

Opslag på Facebook og hjemmeside af aktiviteter og deling af DNs centrale budskaber

Deltage i større events, f.eks. Klimafolkemøde, klimadage og Biodiversitetsfestival

Deltage i kommunalvalgkampe

Koordinering og intern kommunikation af lokalafdelingens aktiviteter.

Tur med DN.