Debatindlæg

Urørt skov, Natura 2000 område og MTB spor

Skovene i Furesø Kommune er udpeget som både urørt skov og Natura 2000 område. Hovedformålet med udpegningerne er henholdsvis at øge biodiversiteten og at sikre overlevelse af arter og bevare naturtyper. Friluftslivet nævnes også, men ikke som hovedformål.

Urørt skov, Natura 2000 områder og MTB-spor.

Skovene i Furesø Kommune er udpeget som både urørt skov og Natura 2000 område. Hovedformålet med udpegningerne er henholdsvis at øge biodiversiteten og at sikre overlevelse af arter og bevare naturtyper. Friluftslivet nævnes også, men ikke som hovedformål.

I Hareskovene er der allerede anlagt 26 km mountainbike-spor. Anlæggelse af MTB-spor kan ikke siges at fremme de overordnede formål med udpegningerne. Men byggeriet at MTB-sporene fortsætter. Der er byggearbejder i gang både i Store Hareskov, hvor sporet tydeligvis forlænges, og i Jonstrup Vang. Så spørgsmålet er: vil denne knopskydning fortsætte uhæmmet i al evighed, eller har Naturstyrelsen en overordnet plan? Hvis det sidste er tilfældet, er denne plan tilgængelig for offentligheden, eller skal vi vente til andre skovgæster opdager, hvad der er gang i?