Nyhed

Furesøs sidste to sjældne sommerfugle

DN: Furesøs sidste to sjældne sommerfugle
har brug for mere vild natur – vil du være med?

De sjældne sommerfugle er i tilbagegang over hele Sjælland, og Furesø er ingen undtagelse. Derfor er det nu, vi skal sætte ind, hvis vi vil redde dem. Vi skal give naturen plads og gøre den vildere. Og i Furesø har vi oplagte muligheder, fordi vi har pladsen til at skabe mere vild natur med råderum til både dyr og mennesker.

DN: Furesøs sidste to sjældne sommerfugle
har brug for mere vild natur – vil du være med?

 

De sjældne sommerfugle er i tilbagegang over hele Sjælland, og Furesø er ingen undtagelse. Derfor er det nu, vi skal sætte ind, hvis vi vil redde dem. Vi skal give naturen plads og gøre den vildere. Og i Furesø har vi oplagte muligheder, fordi vi har pladsen til at skabe mere vild natur med råderum til både dyr og mennesker.

 

Af DN Furesøs bestyrelse

 

En lille knaldgrøn forårsbebuder, der blandt andet elsker tranebær. Og en gyldent skinnende sommerfugl, der holder til på gode blomsterenge. 

 

Grøn Busksommerfugl og Violetrandet Ildfugl er de eneste to sjældne sommerfugle, der er tilbage i Furesø Kommune. Og lige som alle andre sommerfugle er de i tilbagegang. Hvis man er en heldig haveejer, kan man over sæsonen støde på 10-15 forskellige sommerfuglearter i sin have, men det er de mest almindelige af slagsen f.eks. Nældens Takvinge, Admiral, Dagpåfugleøje.

De sjældne arter kræver mere vild natur, for de er tilpasset en form for natur, som Danmark mange steder har mistet. Tidligere, før vi mennesker begyndte at jage de store dyr, dræne vådområder og dyrke jorden, var sommerfuglene i stortrivsel.

Og selvom man kan tænke, at det er naturens gang, når arter uddør, er det tempoet, der gør forskellen. For vi mennesker er med fremfærd og effektivitet i stand til at udrydde arter med en hastighed, som ikke er set siden en meteor udryddede dinosaurerne for 67 millioner år siden.  Vi står midt i en global biodiversitetskrise, hvor 1800 arter alene i Danmark er i fare for at forsvinde.

Men hvad er det så sommerfuglene har brug for?

 

Grøn Busksommerfugl trives i moser og lægger sine æg på tranebær og mosebølle. I Farum Præstemose, Sortemosen eller Sækken kan man være heldig at støde på den i solen, men i Sortemosen blev der i år kun set enkelte eksemplarer. Det er særligt foruroligende, da Sortemosen ligger centralt placeret mellem de øvrige levesteder og tidligere var et sted, hvor sommerfuglen fløj meget talrigt. Derfor er der brug for vigtige tiltag: At moserne ikke drænes og at nye træer og græs ikke får lov til at dominere. Man kan f.eks. udsætte bævere til at gnave i træerne og store græssende dyr.

 

Den anden sjældne sommerfugl, Violetrandet Ildfugl, trives på blomsterrige og let græssede overdrev og enge – indtil for nylig på både Baunesletten og Flyvestation Værløse, men i år ser den ud til kun at være meget fåtallig på sidstnævnte. For overdrev og enge er ofte blevet græsset så hårdt, at blomsterne er forsvundet. Eller også er de slet ikke blevet græsset, og så forsvinder blomsterne i takt med at græsset indtager førertrøjen. Det er ikke let at være naturplejer, men hvis man havde flere heste og køer i store sammenhængende og varierede områder, ville det være et bedre landskab for Violetrandet Ildfugl. Og så skal der heller ikke høstes i sommermånederne eller ske hård sommergræsning.

 

 

Kræver forandringer – men vi kan godt

Hvis vi skal bevare sommerfuglene i Furesø, så der også bliver muligt for vores børnebørn at opleve dem, er det vigtigt at bakke op om nye tiltag, der skal sikre den vilde natur. Vi håber på, at rigtig mange Furesø-borgere er lige så begejstrede for naturen som os og vil gøre netop det.

 

Og hvis du selv vil gøre noget aktivt, kan du også tage fat i din have, på din arbejdsplads’ udearealer eller på dine marker ved at lade vildskaben, blomsterne, naturpleje og hjemmehørende arter råde. På den måde får vi mere og bedre natur i Furesø.