Nyhed

Restaurering af Tibberup Å

Bedre forhold for ørreder i Tibberup Å

Der arbejdes i øjeblikket med et restaureringsprojekt ved Tibberup Å.

Hensigten med restaureringsprojektet er beskrevet i tilladelsen:

"Formålet med restaureringen er at forbedre de fysiske forhold i Tibberup Å, således at levevilkårene for planter, insekter og fisk forbedres. Restaureringen skal sikre, at målsætningen for vandløbet kan opfyldes til god økologisk tilstand. Restaureringen består at 10 indsatsområder, hvor der tilføres vandløbet grove stenmaterialer som singels og større sten og etableres gydebanker samt et enkelt sted ved Ravnehus, hvor brinken gøres mindre stejl. Restaureringen skal bidrage til et godt gyde- og opvækst sted for ørred- og karpefisk, idet vandløbet både har strækninger med moderat fald afløst af strækninger med roligere strømforhold. Alle indsatser foregår i vandløbet"

DN Furesø mener: Det bliver spændende at se, om der rent faktisk kommer ørreder i dette vandløb. Succesen er betinget af vandkvaliteten, der er belastet af kloakoverløbene opstrøms. Desuden kan vandmængden blive et problem; åen har været helt uden vand i tørre somre. 

Hele projektbeskrivelsen kan findes på:

https://www.furesoe.dk/media/9434/vandloeb-bilag-til-godkendelse-af-restaureringsprojekt-tibberup-aa.pdf