Nyhed

Mere urørt skov.

Folketinget har netop besluttet at udpege mere urørt skov. Tidligere blev Store Hareskov, Nørreskoven, Farum Lillevang og Ryget Skov udpeget som urørt skov. Nu er også Lille Hareskov, Bøndernes Hegn og Jonstrup Vang kommet med. Det betyder at alle Furesø Kommunes skove skal være urørte. Der kommer dog en 5 års overgangsperiode, så motorsave vil fortsat kunne høres.