Nyhed

Mere natur på kommunale arealer

Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling har den 3. december vedtaget at gå videre med forslagene i rapporten ”Konkrete anbefalinger til mere natur på kommunale arealer”. Rapporten bygger på de mange ideer, som borgerne i Furesø Kommune indsendte i juli-august måned. Der indkom i alt 69 forslag. DN Furesø og Værløse Naturgruppe har været med til at prioritere forslagene.

De generelle anbefalinger omhandler omlægning af landbrugsarealer, byparker, vejrabatter, græsflader i byerne, fælleshaver og træer.

Blandt de højt prioriterede konkrete forslag til naturgenopretningsprojekter er 1) Afgræsning med naturplejedyr og frugtlund på markerne nord for Ryget Skovby og 2) Vådområder og mosaikstruktur på markerne på begge sider af Paltholmvej.

DN Furesø kan varmt anbefale projekterne. Vi håber der er sat en bevægelse i gang, så flere end de omtalte projekter igangsættes. Vi opfordrer alle til at bakke op om ideerne og gerne komme med nye forslag.

Læs alle forslagene til mere natur her