Debatindlæg

Kommunen må ikke spare på naturen og naturplejen

Danmarks Naturfredningsforening Furesø er nervøs for udsigten til, at der skal spares på kommunens naturpleje, særligt det kommunale dyrehold, som der er et oplæg til at privatisere. Det anslås i budgettet, at man vil spare 300.000 kr. ved den manøvre.

Tab af biodiversitet

Græsning er en uhyre vigtig økologisk funktion, og mange naturområder mister naturindhold, når græsningen ophører eller ændres. 

Naturen i Furesø kommune lider under mangelfuld forvaltning og en prioritering der ikke sætter naturen øverst.

Naturplejen i kommunen er værdifuld i den henseende og med en lang historik er der opbygget store værdier i hele græsningsordningen, som desværre vil mistes ved en omskiftelig privat aktør, der kommer udefra. 

Det kan blive dyrt at spare de forkerte steder
Senest har Kommunen anlagt en biodiversitetspark på et par tusind kvadratmeter til 800.000 kr. Parken er flot, men skal man bruge pengene, hvor man får mest værdifuld natur for pengene, så kunne der være sparet ved at undgå at købe egetræer (der i forvejen vokser op på området) samt frø af udenlandske arter som honningurt og morgenfruer, som ikke burde sås i en park, der vil promovere den danske biodiversitet. Andre tiltag i biodiversitetsparken er dog ganske udmærkede, og fungerer som eksempler på naturfremmende tiltag man kan gøre på græsarealer og i parker. Point skal kommunen dog absolut have for initiativet. 

Grønt samarbejde for en rig natur i Furesø Kommune
Vi ønsker ikke at kritisere parker til kommunens borgere, eller initiativer med biodiversitet for øje, men vi vil gerne kvalificere, at pengene bliver brugt, så naturen får mest værdi for pengene. Og her er græsning af høj kvalitet en afgørende faktor for, at de smukke blomsterrige overdrev ikke gror til i langt vissent græs, der år efter år lægger sig som en kvælende dyne, der lukker for alt andet opvækst end netop, græs. Hvis ikke græsset bliver spist af en dejlig gumlende ko eller hest, så mister vi blomsterne og dermed også insekterne. 

Derfor opfordrer DN Furesø til, at man finder andre områder at spare og i stedet prioriterer, at græsning bevares i kommunalt regi. Græsning bør være en selvskrevet post i et driftsbudget for kommunens grønne områder. 

Vi stiller os gerne til rådighed med bistand og anbefaler, at kommunens grønne team opprioriterer og udvider græsningen af markant flere områder i hele kommunen. 

Danmarks Naturfredningsforening Furesø