Nyhed

Har du plantet et træ?

Du kan få et gratis træ, skriv til mailen nedenfor.
Har du plantet et træ (eller flere) kan du indberette det på mailen planttraerifuresoe@gmail.com
Oplys art, antal og adresse. Så bliver dit bidrag regnet med i Klimaplanen. Alle typer af træer plantet i 2023 tælles med.