Nyhed

Fortsat iltning af Furesøen

Furesøen vil fortsat blive kunstigt iltet.

En rapport har tidligere anbefalet, at den kunstige iltning af Furesøen standses. Men nu har Miljøministeriet vurderet, at iltningen af Furesøen hænger sammen med og er en forudsætning for den gældende udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg. Et eventuelt ophør med iltning indebærer derfor en revurdering og ændring af den gældende udledningstilladelse. Det foreslås derfor, at iltningen fortsætter indtil en revision af udledningstilladelsen foreligger (kilde: dagsorden for Udvalget for Natur, Miljø og grøn Omstilling)