Nyhed

Flere undersøgelser før iltningen af Furesøen standses.

.

Forslaget om at stoppe for den kunstige iltning af Furesøen er blevet forelagt Miljøstyrelsen. Sandsynligvis vil svaret være, at der skal laves en såkaldt VVM-undersøgelse af konsekvenserne ved at stoppe iltningen. Miljøstyrelsens foreløbige afgørelse har været til høring i kommunerne, men svarene er ikke offentligt kendte (kilde sn.dk).

I DN Furesø er vi tilfreds med, at sagen bliver belyst af en anden instans. I den oprindelige rapport blev det foreslået, at iltningen skal stoppes, og at søen derefter skal udvikle sig ”naturligt”. Vi mener, at dette kun giver mening, hvis udledningerne af kloakvand helt stoppes. Vi er tilfredse med, at politikerne nu arbejder med forslag til at reducere kloakoverløbene til Mølleåsystemet.