Bekæmpelse af invasive planter

 

"DE INVASIVE" er en arbejdsgruppe i DN Furesø, der samarbejder med Furesø Kommune om at bekæmpe uønskede plantearter som f.eks. bjørneklo og gyldenris. Planterne spreder sig på bekostning af et varieret plante- og dyreliv, hvis der ikke gøres en indsats for at bekæmpe dem.

”De invasive”, som gruppen kalder sig, rykkede tidligere ud ca. hver 14. dag. Sæsonen går fra bjørnekloen er fremme i begyndelsen af foråret og til september. Fra omkring Sct. Hans bekæmper vi også gyldenris. Kommunen stiller alt nødvendigt grej - samt saft og småkager! - til rådighed, så man kan bare møde op på det sted, der skal have en hjælpende hånd. Vi har nogle rigtig hyggelige timer sammen. Alle kan være med uden forudsætninger. Bjørneklo er nu bekæmpet mange steder, gruppen er derfor knapt så aktiv.

 

Har du lyst til at give en hånd med, med spade eller le, kan du kontakte

”De invasive”s tovholder Hanne Juel Mobil: 26 18 18 61, mail juelhanne@hotmail.com.

Du kan også ringe til os for at høre mere om vores arbejde.

 

Du kan læse kommunens Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012 - 2018 her

 

 

 

Bekæmpelsen af bjørneklo sker en smule forskellig i den nordlige og den sydlige del af kommunen.

I den nordlige del af kommunen etablerede DN allerede i 2000 en arbejdsgruppe, Bjørnebanden, der bekæmpede bjørneklo og et græsserlaug, der ved hjælp af græssende dyr, bekæmpede bjørneklo på to særligt bjørnekloplagede områder. Indsatsen i perioden 2000-2010 var så effektiv, at den nordlige del af Furesø Kommune stort set har været fri for frøskærme i de seneste år. Furesø Kommune står nu selv for bjørneklobekæmpelsen i den nordlige del af kommunen, og Bjørnebanden tager kun ud i begrænset omfang.