Forhistorien:

Deltag i De Invasive

De Invasive er en gruppe frivillige under Danmarks Naturfredningsforening Furesø, der tidligere bekæmpede bjørneklo og andre invasive plantearter i Furesø Kommune. Gruppens mangeårige arbejde har sammen med lodsejernes indsats været afgørende for det gode bekæmpelsesresultat i kommunen.

Medlemmerne af De Invasive har bekæmpet sammen i større eller mindre grupper, og de her bekæmpet både kæmpe bjørneklo og de invasive arter af gyldenris. De Invasive, samt en række aktive borgere, har også “adopteret” mindre områder af de kommunale arealer, hvor de hvert år holder øje med forekomsten af invasive planter. I de fleste tilfælde sørger de aktive borgere selv for at sikre, at planterne bekæmpes og ellers kontaktes kommunen.

Kommunen har tidligere beskrevet arbejdet i  Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Hvis du har lyst til at give en hånd med spade eller le – eller på anden måde vil være med til at gøre en indsats mod invasive planter – er du velkommen til at kontakte De Invasives koordinator

Karin Therkelsen kktherkelsen@hotmail.com  23 20 05 22

Hanne Juel, juelhanne@hotmail.com , tlf: 26181861.

 

Det fortsatte arbejde.

I 2021 besluttede kommunen at foretage en ny registrering af invasive arter.  Rapporten  Kortlægningsrapport invasive arter Furesø kommune opdateret 2022 kan læses her.

Vi forventer at indgå i et samarbejde med kommunen om både registrering og bekæmpelse af invasive arter. Opgaven er dog enorm,  det er nødvendigt også at inddrage både Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og Bane Danmark.

 

Læs om vores arbejdsgruppe Invasive arter