Helhedsplan for Flyvestationen.

I forbindelse med kommuneplan 2017 vil der blive udarbejdet en helhedsplan for Flyvestationen (planen omfatter ikke Sydlejren og Laanshøj). Planen kommer i høring samtidig med høringen af den nye kommuneplan.

Se Høringsversionen af Sammenhængende planlægning for Flyvestationen her. Planen er i høring til 20 september.

Høringsfristen er nu forlænget til den 3. oktober.

DN Furesø har udarbejdet et høringssvar, som er en del at høringssvaret om kommuneplanen.

Du kan læse DN Furesøs kommentarer til kommuneplanforslag 2017 og Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen her.  

DN Furesø har i oktober 2017 klaget over "Landzonetilladelse til bane, overdækket strigleplads, mandskabsvogn, mobil toiletvogn og læskur på Flyvestationen”. Læs klagen her