Møder 

Interne møder og årsmøde


Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Kommune har ca. 1.300 medlemmer. Medlemmerne kan møde op til årsmødet (generalforsamlingen) i Furesø-DN og være med til at vælge afdelingens bestyrelsesmedlemmer, ligesom man kan møde op ved starten af det månedlige afdelingsmøde.
Furesø-DN afholder sine månedlige bestyrelsesmøder enten i Farum eller i Værløse. Mødetidspunktet er almindeligvis kl. 19.30, men der kan ske ændringer. Ønsker man at deltage i mødet, bør man forhøre sig om sted og tidspunkt hos bestyrelsesformand eller næstformand for DN-Furesø.

 

Mødedatoer 

  

 

 

Mandag den 8. januar, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Tirsdag den 13. februar, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Torsdag den 8. marts, 19.30-22.00, mødelokale 1, mødelokale ?

Tirsdag den 10. april, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Mandag den 7. maj, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse

Torsdag den 7. juni, 19.30-22.00, mødelokale 1, Satellitten Værløse


Alle er velkomne til at deltage ved starten af møderne, hvor der altid er mulighed for at stille spørgsmål til Bestyrelsen.

Desuden afholdes der gruppemøder i de forskellige arbejds- og projektgrupper.
Årsmødet (Generalforsamlingen) afholdes om efteråret. Ved årsmødet aflægger formanden årsberetningen, og man afholder tillige personvalg til bestyrelsen. Efter tur er der 4 medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år.