Statens ejendomsselskab FREJA har overtaget Sydlejren på Værløse Flyveplads, med henblik på salg og udbygning.

Lokalplan 121.

I maj 2016 blev lokalplanforslag 121 for udbygning af Sydlejren sat i høring. Forslaget omhandler kun delområde 1-4. Som bilag udkom Miljørapport for udbygning af Sydlejren.

Læs DN Furesøs høringssvar angående lokalplan 121 for udbygning af Sydlejren her.

Lokalplanen blev vedtaget af byrådet 30. november 2016.

 

Lokalplan 121-1

August 2017 har MPT udvalget indstillet til byrådet at lokalplanen (121-1) for 4 storparceller i Sydlejren sendes i høring. Planen er et tillæg til Lokalplan 121 for Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse.

Læs Forslag til Lokalplan 121-1.  For fire boligbebyggelser i Sydlejren.  Offentligt møde på rådhuset den 28. september. Frist for høringssvar: 12. november.

Læs DNs høringssvar til Lokalplanforslag 121-1 Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen.

Og her er så den endelige vedtagne lokalplan 121-1 For fire boligbebyggelser i Sydlejren