Det Hvide W (EN)

Ses blandt andet i Jonstrup Vang, Store og Lille Hareskov og ved Farum sø. Oftest knyttet til elmetræer. Mest almindelig i Nordøstsjælland. Karakteriseres som moderat truet

Det Hvide W i Jonstrup Vang. Foto Carsten Juel