Nattergalelunden og Fiskebæk-udsigten


Disse to fredninger fra 1948 og 1953 skal sikre udsigten til Furesøen. Det er en betingelse for at fredningen kan leve op til sit formål at opvæksten af træ i rørskoven holdes nede.

Du kan læse om Fredningerne, deres pleje og turforslag her.

Fiskebæk-udsigten. Furesøen set fra Frederiksborgvej. Samme udsigt fra motorvejen.  foto Carsten Juel