Naturen i Furesø Kommune er beskrevet i punkterne nedenfor.

  • Fredninger. I kommunen findes ca. 20 fredninger. Nogle fredninger er store, som Stavnsholtkilen, andre fredninger omfatter kun et enkelt træ. Desuden findes en lang række fredede fortidsminder.
    Du kan læse om de enkelte fredninger ved at klikke på navnene i kolonnen til venstre.
  • Rødlisten. En del arter er optaget på den såkaldte rødliste. Du kan læse om en del af de rødlistede arter i kommunen under punkterne til venstre på siden.
  • Padder og krybdyr. Padder og krybdyr er beskyttede arter. Du kan læse om udseende og status for de enkelte arter ved at klikke på navnene til venstre på siden.
  • Flagermus. En anden beskyttet dyregruppe er flagermus. Du kan læse om flagermus, høre optagelser af deres lyde, og læse om deres udbredelse i afsnittet om flagermus til venstre.
  • Guldsmede. Læs om guldsmedene i kommunen, se listen til venstre.
  • Farumbøge. Læs om de særlige farumbøge nederst i venstre kolonne
  • Biodiversitet. Der er en høj biodiversitet i Furesø Kommune, læs under biodiversitet
  • Naturkanon. 10 forslag til ture i Furesø Kommune