Kunstgræsbane i Hareskovby.

Furesø Kommune har besluttet at medfinansiere en kunstgræsbane ved Månedalsstien i Hareskovby.

I juli 2016 meddelte Kommunen i VVM screeningen at: "Afgørelse om, at etablering af et kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskovby ikke er VVM-pligtigt".

Læs VVM screeningsafgørelsen her

 

Denne afgørelse og en samtidig udledningstilladelse gav anledning til flere kritiske artikler i Furesø Avis. Se fx. "DN Furesø i klage over kunstgræsbane i Hareskovby; Drikkevandsmagasinet er sårbart.

 

VVM screeningen blev indklaget til Natur og Miljøklagenævnet af beboerne nær det planlagte baneanlæg.

Planen om en kunstgræsbane kan kun gennemføres, hvis der dispenseres fra den nye lokalplans bestemmelser om afstand til sø og den maksimale byggehøjde på 10,5 m.

Se hele "Lokalplan 116 for Hareskovby" her.

 

8. september 2016: Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes klaget over VVM screeningen til Natur og Miljøklagenævnet. DNs klage er begrundet i frygten for forurening af grundvand og nærliggende søer. Læs hele klagen her..

21. september. Bygherre og Kommune meddeler at sagen genovervejes og at de tre ugers svarfrist ikke overholdes.

 

 

Læs mere om kunstgræsbaner på DN hjemmesiden

Fodboldbanen i Hareskov By. Her planlægges kunstgræsbane. Multibanen skal være til venstre.

Ny litteratur.

I maj 2018 kom Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsens Vejledning om Kunstgræsbaner