Læs Græsserlaugets folder om Enghaven her.

DN Furesøs afdelingsfolder opdateres flere gange om året. Folderen giver en kort beskrivelse af afdelingens arbejde og en liste over bestyrelsens medlemmer. Den nyeste udgave af folderen uddeles ved vores arrangementer. Da folderen løbende opdateres er den ikke gengivet her.

 

Turfoldere.

Vi arbejder på at opdatere vores turfoldere. Se under "Naturen i Furesø".

Du kan også downloade en PDF version af vores turfoldere her:

1. Nørreskoven

2. Søndersøturen

3

4

5

6. Ryget Skov og Baunesletten

7. Stavnsholtkilen

8

9

10. Lille Hareskov og Jonstrup Vang

11. Flagermus folder