Høstlaug


Som noget nyt har vi udvidet DN Furesøs aktiviteter til også at slå nogle af kommunens engarealer med le.

Formålet er at forsøge, om vi med høslæt kan genskabe en mere artsrig engvegetation i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghaven ned mod Furesøen i Stavnsholt

Har du fået lyst at være med til meningsfuld motion og hyggeligt samvær i naturen, så kan du kontakte os og høre nærmere.

 

Læs her en artikel i anledning af høslættet på Storebjerg 10. september 2011.

 

Kontaktperson:

Mogens Lindhardtsen Tlf. 44 95 16 47, mail: mogens.lindhardtsen@gmail.com

Vi svinger leen