DN Furesø har som et af sine hovedformål at bidrage til et bedre miljø og en grøn omstilling.

Begrebet Miljø dækker emner som rent drikkevand, giftfri fødevarer, mindre brug af gift og andre kemikalier.

Grøn omstilling handler om en bedre udnyttelse af jordens ressourcer, herunder emner som valg af energiformer, affaldsproblemer, genbrug, CO2 udledning.

 

Kommunens planer på området:

Kommunens miljø og klimapolitik er beskrevet i Miljø og Klimapolitik 2014.

Planerne  er udmøntet i Handlingsplanen for Bæredygtighed og Klima 2016-2017.

Resultaterne af indsatsen er beskrevet i notatet Status 2017 - Bæredygtighed og klima 

DN Furesø har deltaget i kommunens arbejde for den nye Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling. Læs om kommunens fyrtårne og fokusområder for den grønne omstilling her. Oplægget er behandlet i Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling og er i høring frem til 28. september.

Formand, Lene Munch-Petersen og øvrige udvalgsmedlemmer er klar til at høre dine forslag og idéer på:

  • Værløse Bymidte den 1. september kl. 10-12
  • Farum Bytorv den 8. september kl. 10-12
  • Flyvestationen den 9. september kl. 10-15, hvor der samme dag er Store Cykeldag.

Du kan også sende dine forslag og bemærkninger til bme@furesoe.dk">bme@furesoe.dk.

Se http://www.furesoe.dk/Kommunen/KlimaNaturMiljoe/Baeredygtighed

Status 2017 for Bæredygtighed og Klima kan du læse om, hvor langt kommunen er kommet med grøn omstilling.