DN Furesø har som et af sine hovedformål at bidrage til et bedre miljø og en grøn omstilling.

Bedre Miljø dækker emner som rent drikkevand, giftfri fødevarer, mindre brug af gift og andre kemikalier, renere luft

Grøn omstilling er en betegnelse for alle de tiltag rundt om i verden - fra såvel det offentlige, erhvervslivet og fra privat side - som har til formål at afværge, begrænse og udskyde følgerne af den globale opvarmning. Omstillingen handler om en bedre udnyttelse af jordens ressourcer, herunder emner som valg af energiformer, affaldsproblemer, genbrug, CO2 udledning.

Bæredygtighed. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

 

Kommunens planer på området:

Kommunens miljø og klimapolitik er beskrevet i Miljø og Klimapolitik 2014.

Planerne  er udmøntet i Handlingsplanen for Bæredygtighed og Klima 2016-2017.

Resultaterne af indsatsen er beskrevet i notatet Status 2017 - Bæredygtighed og klima 

Status 2017 for Bæredygtighed og Klima kan du læse om, hvor langt kommunen er kommet med grøn omstilling.

DN Furesø har deltaget i kommunens arbejde for den nye Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling. Læs om kommunens fyrtårne og fokusområder for den grønne omstilling her. Oplægget er behandlet i Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling og var i høring frem til 28. september 2018.

 

DN Furesø arbejder for miljø og grøn omstilling på flere måder:

Vi deltager i Miljørådets arbejde for miljø og grøn omstilling

Vi afholder affaldsdag.

Vi støtter initiativet Miljøpunkt Furesø

Vi deltager i kampagner om for eksempel giftfri have og rent drikkevand.

 

 Kontaktperson: Poul Korsholm