Deltag i De Invasive

De Invasive er en gruppe frivillige under Danmarks Naturfredningsforening Furesø, der bekæmper bjørneklo og andre invasive plantearter i Furesø Kommune. Gruppens mangeårige arbejde er sammen med lodsejernes indsats afgørende for det gode bekæmpelsesresultat i kommunen.

Medlemmerne af De Invasive udfører bekæmpelse sammen i større eller mindre grupper, og de bekæmper både kæmpe bjørneklo og de invasive arter af gyldenris. De Invasive, samt en række aktive borgere, har også “adopteret” mindre områder af de kommunale arealer, hvor de hvert år holder øje med forekomsten af invasive planter. I de fleste tilfælde sørger de aktive borgere selv for at sikre, at planterne bekæmpes og ellers kontaktes kommunen.
De Invasive afholder endvidere som hovedregel en ”bekæmpelsesaften”, hvor de hjælper Naturstyrelsen med at bekæmpe gyldenris på skovens arealer.

Hvis du har lyst til at give en hånd med spade eller le – eller på anden måde vil være med til at gøre en indsats mod invasive planter – er du velkommen til at kontakte De Invasives koordinator Hanne Juel, juelhanne@hotmail.com , tlf: 26181861.

 

 

Kommunens Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Gyldenris. En smuk plante, men den udkonkurrerer andre planter

Bjørneklo kan give eksem