Debatindlæg

Søndersø, et naturområde. SIDSTE NYT

Ny lokalplan for Ballerupvej 70B, pumpehuset ved Søndersø.
SIDSTE NYT. Udvalget besluttede, at ejendommen skal være støttepunkt for friluftsliv i området, dog ikke spejderhytte og klubhus.
DN Furesø ser dette som en sejr for naturen i området. Vi bidrager gerne med forslag til den fremtidige benyttelse-

Søndersø er omkranset af træer og fremstår derfor som et smukt naturområde. Den nyeste kommuneplan bestemmer at området kan anvendes til rekreative formål og at området er et ”natur- og friluftsområde”. Kommuneplanen betegner desuden søen og omgivelserne som ”et særligt sårbart naturområde”. Det anføres, at ”områdets karakter af naturområde skal fastholdes”.

Udvalget for Byudvikling og bolig skal den 7. november tage stilling til hovedindholdet i en ny lokalplan for ejendommen Ballerupvej 70B (pumpehuset ved Søndersø). DN Furesø opfordrer kommunen til at holde fast i kommuneplanens bestemmelser og intentioner. Aktiviteter, der skaber øget trafik og støj, bør ikke tillades. En udbygning af ejendommen, for eksempel med henblik på anvendelse som restaurant, vil være i direkte modstrid med lokalplanen.

Anvendelsen af det gamle pumpehus bør ske på naturens præmisser og være så skånsom overfor naturen som muligt. Brugen af huset bør derfor indskrænkes til for eksempel et mindre støttepunkt for friluftsliv, faciliteter for observation af fugle og stjerner eller formidling af områdets natur og kultur. Bilkørsel til stedet bør ikke tillades.