Arrangement

Turen til Stavnsholtkilen 15. september

Rapport fra turen til Stavnsholtkilen 15. september

Den 15. september afholdt DN Furesø en velbesøgt vandretur til den fredede Stavnsholtkile.

Turen startede ved gården Nordtoftdal, ud for Stavnsholt Gydevej 68, 3460 Birkerød.

Først gik vi mod syd ad Stavnsholt Gydevej til et udsigtspunkt, hvor man kan se mod syd, ned over Duemosegårds jord og ned mod Furesøen.

Derefter gik vi tilbage til Nordtoftdal og mod nord ad Stavnsholt Gydevej, der er grusvej på det første stykke.

Hvor grusvejen drejer skarpt til venstre, går der en gangsti til højre ned til Julmose Sø.

Gangstien fører videre langs vestsiden af Julmose Sø til Høveltevej, der er en grusvej på dette stykke, videre forbi Fuglsang og derfra mod vest ad den gamle kirkesti tilbage til Stavnsholt Gydevej.

Vi har indtegnet ruten med grønt på nedenstående kort. Kortet er et kopi af det stikort, kommunerne har udarbejdet i forbindelse med Plejeplanen for Stavsnholtkilen.

Lisbet Heerfordt, DN Furesø

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø

Tur til Stavnsholtkilen den 15. september 2019.  Ruten er indtegnet med grønt