Nyhed

Råstofgravning i Furesø Kommune?

Region Hovedstaden er ved at udarbejde et forslag til Råstofplan 2020. I forslaget er medtaget et nyt interesseområde i Furesø Kommune. Det drejer sig om et større areal i Bregnerød (se kortet).

I begyndelsen af 2020 vil der komme en offentlig høring af forslaget.

Selv om planen ikke er ensbetydende med, at der straks skal graves, frygter vi konsekvenserne for natur, miljø og trafik.

Ærgerligt at området ikke kom med i Stavnsholtkilefredningen (se nedenfor)

Procesplanen kan ses på Regionens hjemmeside:

https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/raastofplan/Sider/default.aspx

Artikel i Furesø Netavis 23. maj om råstofgravning

Artikel i Frederiksborg amts  24. maj

Borgmesteren: Furesø vil ikke acceptere...

 

Fredning/ikke fredning.

Området, der nu (2019) er udlagt til interesseområde for råstofgravning, var medtaget i DNs fredningsforslag 2007 for Stavnsholtkilen. Arealet blev dog udtaget af fredningen, fordi det fra bl. a. politisk hold blev argumenteret, at området allerede var tilstrækkeligt beskyttet. Dette har nu vist sig ikke at være tilfældet. Ærgerligt at arealet ikke kom med i fredningen!