Nyhed

Råstofgravning i Furesø Kommune?

Region Hovedstaden er ved at udarbejde et forslag til Råstofplan 2020. I forslaget er medtaget et nyt interesseområde i Furesø Kommune. Det drejer sig om et større areal i Bregnerød (se kortet).

Der var borgermøde om forslag i Furesø og Allerød kommuner den 15. maj på Regionsgården i Hillerød.

I begyndelsen af 2020 vil der komme en offentlig høring af forslaget.

Selv om planen ikke er ensbetydende med, at der straks skal graves, frygter vi konsekvenserne for natur, miljø og trafik.