Debatindlæg

Nyt forslag til kunstgræsbane. SIDSTE NYT

Nyt forslag til etablering af kunstgræsbane i Hareskovby.
SIDSTE NYT. Udvalget besluttede at anbefaler en løsning, hvor drænvand ledes til spildevandskloak. Udvalget anbefaler en bane med SBR infill .
DN Furesø ser det som en lille sejr, at spildevandet ikke mere skal ledes til søerne, men brugen af SBR infill er problematisk

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt skal den 5. november tage stilling til et nyt forslag til etablering af en kunstgræsbane i Hareskovby.

I DN Furesø er vi glade for, at kommunen synes at have opgivet at lede drænvand til den nærliggende sø, der allerede er belastet af miljøfremmede stoffer. Drænvandet, der udgør en lille del af den samlede mængde vand fra banen, vil sandsynligvis i stedet blive ledt til spildevandskloak og dermed til rensningsanlæg. DN har tidligere anbefalet udledning til spildevandskloak frem for til regnvandsledning og dermed til den nærliggende sø. Efter den nye plan vil hovedparten af vandet dog stadig nedsive til grundvandet, dette vil ske på trods af beliggenheden for tæt på en drikkevandsboring. Kommunen har ikke forholdt sig til dette problem.

Udvalget skal tage stilling til typen af infill, enten gummigranulat (SBR) eller kork.

SBR, der laves af gamle bildæk, frigiver miljøfremmede stoffer som metaller, blødgøringsmidler og phenoler. SBR kan desuden give spredning af mikroplast i naturen. SBR-baner regnes for at have gode fodboldmæssige egenskaber og en lang holdbarhed.

Kork er et organisk materiale, der umiddelbart forventes at indeholde færre miljøfremmede stoffer end SBR. Der er desværre kun få studier af kork-baners miljøkonsekvenser, men sandsynligvis er der risiko for frigivelse af metaller og pesticider/fungicider. Kork kan desuden angribes af svamp, et problem der kunne blive særligt stort i Hareskovby, hvor banen ville komme til at ligge i læ. Svamp kan give et behov for brug af sprøjtemidler, hvilket er uforeneligt med kommunens status som giftfri kommune. En korkbane består foruden infill af en plastikmåtte og kunstige plastik-græsstrå, der er altså også risiko for spredning af mikroplast fra denne type bane. Korkbaner har en kortere levetid end SBR-baner.

Så udvalget skal træffe en vanskelig beslutning, der under alle omstændigheder har negative miljømæssige konsekvenser.

 

TV2 Lorry viste den 19. december et 16 min langt indslag om kunstgræsbaner, med fokus på kunstgræsbanen i Hareskovby. Indslaget var lavet af studerende fra RUC. Gense udsendelsen her: 

https://www.tv2lorry.dk/ruc-undersoger/ruc-undersoger-det-sorte-graes-1414?autoplay=1#player