Nyhed

Urørt skov i Furesø kommune

Naturstyrelsen har udpeget Store Hareskov, Nørreskoven, Ryget Skov og Farum Lillevang som urørt skov.

 

En udpegning som urørt skov betyder dog ikke at al fældning ophører med det samme. I løvskove kan der fældes værdifulde træer de næste 10 år, men der skal altid være mindst 20 store træer per hektar. Naturstyrelsen vil senere holde orienteringsmøder om fældning i de enkelte skove.