Nyhed

Ny fredning i Bregnerød?

DN fremsatte i 2007 et fredningsforslag for Stavnsholtkilen. Forslaget inkluderede det område i Bregnerød, der nu er udlagt til interesseområde for råstofgravning. Desværre blev området taget ud af den endelige fredning, bl. a. fordi det daværende byrådet mente, at området allerede var tilstrækkeligt beskyttet. Regionens nye forslag til råstofplan har nu vist, at beskyttelsen ikke er tilstrækkelig. Så måske burde Furesø Kommune sætte sig i spidsen for en udvidelse af fredningen. DN hjælper gerne