Nyhed

Nye Natura 2000-områder i kommunen

Ny høring om Natura 2000 afgrænsningen

Miljøstyrelsen har udsendt nyt materiale om afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget er i høring til 17. september.

Der er foreslået store udvidelser af det eksisterende Natura 2000-område, kaldet  område 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 

I kommunen medtages nu Farum Lillevang nord for Slangerupvej, dele af Ryget skov, hele resten af Nørreskoven, Store Hareskov, Lille Hareskov og Jonstrup Vang.

Flere detaljer her

 

Billedet viser den nye afgrænsning af Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov