Debatindlæg

Mere natur i Furesø Kommune

I Furesø Byråds supplerende budgetaftale for 2019-2020 står ”Aftalepartierne er enige om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder. Helt konkret skal der udarbejdes et oplæg til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling til politisk behandling”.

Furesø Kommune har allerede meget natur. Men det er stadigt muligt at øge både biodiversitet og de rekreative værdier, samtidig med at CO2 regnskabet forbedres.

I DN Furesø er vi glade for, at der nu kommer øget fokus på mulighederne for mere natur på de kommunale arealer. Vi bidrager gerne med forslag. Mulighederne er mange: plantning af træer og buske, blomsterstriber i vejsider og rabatter, faunastriber på markerne, vilde planter i stedet for græsplæner, ophør med landbrugsdrift osv. Fokus bør være både på det åbne land og på den bynære natur.

DN Furesø har udarbejdet et idekatalog med titlen ”Mere natur på kommunale arealer i Furesø Kommune”. 

Ideer og forslag modtages gerne.

https://furesoe.dn.dk/vi-arbejder-med/lokale-sager-og-planer/mere-natur-paa-kommunale-arealer/