Nyhed

Mere natur i Furesø Kommune. Kom med dine ideer.

Mere natur i Furesø Kommune.
Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe vil give naturen i Furesø bedre vilkår. Forvaltningen undersøger i øjeblikket mulighederne på kommunale arealer, og borgernes idéer skal indgå i de endelige anbefalinger. I juli og august kan man derfor skrive sine egne idéer og se andres idéer på

https://www.furesoe.dk/merenatur

Læs hele pressemeddelelsen her:

 

Furesø skal have mere natur! Men hvor?

 

Otte ud af ti danskere mener, naturen skal have mere plads – og den må gerne blive vildere end i dag. I Furesø er politikerne klar til at male med den helt store grønne pensel. Nu efterspørger de borgernes konkrete idéer til, hvor og hvordan naturen kan få bedre vilkår, så mangfoldigheden af dyr og planter bliver større i fremtiden.

 

Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe vil give naturen i Furesø bedre vilkår. Forvaltningen undersøger i øjeblikket mulighederne på kommunale arealer, og borgernes idéer skal indgå i de endelige anbefalinger. I juli og august kan man derfor skrive sine egne idéer og se andres idéer på furesoe.dk/merenatur

 

”Store ensartede arealer eller marker kan være flotte at se ud over, men de rummer faktisk ikke ret meget natur, og de kan være som store ørkener for dyrelivet. I stedet kan en blomstrende grøftekant med en summen af bier, vandhuller og krat hvor frøerne kvækker og fuglene kvidrer, være afgørende levesteder for dyrene og samtidig give os mennesker mange flere oplevelser. Dét skal vi have mere af. I 2030 skal Furesø være en kommune, hvor vi passer på vores natur og har en øget biodiversitet, og det mål skal nås i samarbejde med erhvervsliv og borgere”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

 

Og arbejdet med at øge biodiversiteten i Furesø kommer til at bygge på mange års erfaringer. Furesø Kommune har i mere end 20 år ikke brugt sprøjtegifte til bekæmpelse af uønskede planter og dyr på de kommunale arealer, som forsøg er der indført en begrænset græsslåning på visse af kommunens arealer, og mange steder har gartnerne sået blomsterfrø og lagt blomsterløg til gavn for den biologiske mangfoldighed og økonomien.

 

”Nu skal vi grave et stort spadestik dybere og skabe fælles løsninger. Selv om vi starter med at se, hvordan biodiversiteten kan fremmes på alle de kommunale arealer, så opfordrer vi til at man sender alle idéer ind – også selv om de går på andre områder. Naturen er for os alle, og den er alle vegne omkring os.  Vil boligselskaber, grundejerforeninger, virksomheder og lign. være med på ’biodiversitetsbølgen’, så vil Furesø Kommune meget gerne samarbejde med gode idéer og sparring. Når vi inspirerer og hjælper hinanden, når vi længst”, siger Lene Munch-Petersen.

 

I resten af juli og hele august er det nu muligt for alle at indsende de gode idéer. Det hele foregår digitalt via furesoe.dk/merenatur

 

I løbet af efteråret behandles og prioriteres alle idéerne, der også suppleres med forvaltningens forslag. Alle idéerne bliver videregivet i en rapport til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i december 2020. Rapporten skal komme med konkrete og prioriterede anbefalinger til, hvor på kommunens arealer man kan ændre på driftsformer, så biodiversiteten øges.

 

Yderligere information

Lene Munch-Petersen, formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, lmp@furesoe.dk">lmp@furesoe.dk, 7216 5660

Claus Torp, by- og kulturdirektør, clt1@furesoe.dk, 7216 5858.

Anna Bodil Hald, formand Værløse Naturgruppe

annabodil.hald@gmail.com">annabodil.hald@gmail.com, 2142 2330

Carsten Juel, formand for DN Furesø, cjuel.cj@gmail.com">cjuel.cj@gmail.com tlf. 5141 6781

 

 

Fakta

Otte ud af ti danskere mener, naturen skal have mere plads – og den må gerne blive vildere end i dag. Det viser en ny Gallup-måling: https://www.dn.dk/nyheder/ny-undersogelse-danskerne-vil-have-mere-vild-natur/

 

Følg projektet og debatten på https://www.furesoe.dk/merenatur