Debatindlæg

Kunstgræsbane i Hareskovby

Klagenævnets afgørelse: Der kræves ikke en VVM undersøgelse. Men der blev ikke taget stilling til spørgsmålet om en mulig grundvandsforurening.

Klagenævnet har afvist at anlæggelsen af en kunstgræsbane i Hareskovby kræver en egentlig miljøvurdering (VVM vurdering), men samtidig blev det meddelt, at nævnet ikke havde taget stilling til risikoen for grundvandsforurening.  Den manglende stillingtagen skyldes, at der endnu ikke er givet en udledningstilladelse.

DN Furesø mener, at nedsivning af drænvandet fra banen er en unødig risiko for grundvandet. BAM-forureningen af de nærliggende, nu lukkede drikkevandsboringer, viser at jordlagene i området ikke er tætte. Der er således risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra banen.

Vi opfordrer derfor Furesø Kommune til at ændre planerne, så udledningstilladelsen stiller krav om at drænvandet ledes til kloak.

Et andet problem er, at en kunstgræsbane giver anledning til spredning af mikroplast i naturen. Fra en kunstgræsbane forsvinder der hvert år mindst 3000 kg plastikgranulat. Præcist hvor i miljøet granulatet havner, er der ikke klarhed over.

Billeder fra en kunstgræsbane i Furesø kommune