Høringssvar

Parkeringspladser og fodboldbaner i Farum Vest fredningen

Furesø Kommune har søgt om dispensation fra Farum Vestfredningen til etablering af aflastningsparkeringspladser og fodboldbaner.
DN Furesø mener, at dette er i strid med fredningens formål.