Debatindlæg

Genbrug er vejen frem, men hvor havner vores plast?

Ikke al plast genanvendes

 

Som led i den grønne omstilling er det nødvendigt at reducere brugen af plast. Furesø Kommune har da også besluttet, at alle beboere i række- dobbelt- og kædehuse samt etageboliger skal i gang med at sortere husholdningsaffald, blandt andet plast. En frivillig ordning er tidligere indført for villaejerne.

Men hvor havner så den plast vi afleverer til genbrug? Vestforbrændingens målsætning er at 75 % af det indsamlede plast genanvendes. Men hvordan er det så gået? Den plast, der modtages i Vestforbrændingen, eksporteres til Tyskland. Det er tidligere blevet oplyst at Vestforbrændingen kun han redegøre for den videre skæbne af 31% af  den indsamlede plastik og at en del er havnet i andre lande incl. Malaysia (Ingeniøren, august 2019 og DR.DK).

Der er ikke siden disse oplysninger kom frem, sket en tilbundsgående kortlægning af den reelle genanvendelsesprocent af den indsamlede plast (CleantechWatch november 2019, Ingeniøren 14. november). Artiklerne indeholder også Vestforbrændingens begrundelse for den manglende kortlægning. Men nu kan det være, at der endeligt sker noget. Det nu er annonceret, at kommende bestemmelser for eksport af plast til genbrug, skal sikre ”transparente plaststrømme hos Vestforbrændingen”.

En mere præcis beskrivelse af den indsamlede plasts skæbne vil forhåbentlig øge borgernes motivation til at affaldssortere.

 

 

Kilder:

Ingeniøren august 2019. https://ing.dk/artikel/kun-31-procent-koebenhavnsk-plastaffald-bliver-med-sikkerhed-genanvendt-228258

DR.DK https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/danmarks-stoerste-affaldsselskab-bryder-loefte-om-75-procents

Ingeniøren 14. november 2019.

CleantechWatch november 2019: Vestforbrændingen dropper kortlægning af reelle genanvendelsesprocenter.

Vestforbrændingen: https://www.vestfor.dk/nyheder-og-presse/nyheder/plast-og-genanvendelse/