Nyhed

Fredninger i fare - skriv under

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Dansk Folkeparti vil nu med et beslutningsforslag fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse fredningssager.

Skriv under, sig nej til at svække naturbeskyttelsen i Danmark www.fredningerifare.dk

Læs mere om den demokratiske fredningsproces her