Nyhed

Flagermusbo på Flyvestationen

Nyindrettet Flagermusbo i gammelt sikringsrum

En del af de gamle bygninger på Flyvestation Værløse er ved at blive revet ned. For at give flagermusene bedre levemuligheder, har Naturstyrelsen indrettet et gammelt sikringsrum til bolig for flagermus. Måske kan flagermusene bruge stedet både som ynglekoloni og som overvintringsrum. Læs mere om projektet her.