Debatindlæg

Billeder fra kommunens kunstgræsbaner

Nedenfor billeder fra tre af kommunens kunstgræsbaner

Granulat udenfor banen. Banen i Værløse. Optaget 4. juli

Granulat i græsset udenfor banen

Granulat udenfor banen

Spillerbænken med granulat

Opslag på hegnet. Er det nok?

Granulat udenfor stien. Til højre for stien børneinstitutionen Lillestjernen

Granulat på stien. Til venstre Lillestjernen

Bagindgangen til institutionen Lillestjernen. Fodspor i granulat fra kunststofbanen

Store mængder granulat i den ene side af banen. Herfra kan granulatet blæse ud i naturen. Bag hegnet en anden børneinstitution

Kunstgræsbanen Farum øst. Granulat udenfor banen

Stien langs kunstgræsbanen Farum vest

Farum øst. Også det grønne materiale (de kunstige græsstrå) smuldrer og kan let føres med vinden ud i omgivelserne