Debatindlæg

Er grundvandet truet af aktiviteterne i Farremosen i Allerød?

DN Furesø er bekymret for aktiviteterne i Farremoseområdet i Allerød, idet både en asfaltfabrik og et ressoursecenter kan udgøre en potentiel fare for grundvandet. En rapport har vist, at en grundvandsforurening i Farremosen også kan true grundvandet i dele af Furesø Kommune. Vi mener derfor, at DN Furesø og borgerne i Furesø Kommune har et berettiget krav om at blive hørt i forbindelse med udbygningen af Farremoseområdet