Nyhed

Afgørelse: Ingen parkering på Flyvestationen

Furesø Kommune gav tidligere landzonetilladelse til at anvende den gamle helikopterlandingsplads på Flyvestationen til parkering (se kortet).

DN Furesø klagede over afgørelsen. Vi mener at sletten på Flyvestationen er et naturområde forbeholdt ikke motoriseret færdsel. Vi anførte desuden at parkering på Flyvestation ville være i strid med Kommuneplanen. Klagenævnet har nu truffet sin afgørelse, der ophæver kommunens tilladelse til parkering.